Friday, February 4, 2011

fadhilat membaca al-quran

gambar sumber : google

Al-Quran adalah Kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam menjadi petunjuk kehidupan umat manusia diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w, sebagai salah satu rahmat yang tidak ada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi sesiapa yang mempercayai dan mengamalkannya.

Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah, yang isinya mencakup segala pokok-pokok syari'at yang terdapat dalam Kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Kerana itu, setiap orang yang mempercayai Al-Quran, akan bertambah cinta kepada-Nya, cinta untuk membacanya, untuk mempelajari dan memahaminya serta pula untuk mengamalkan dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasai dan dikecap oleh penghuni alam semesta.

Setiap mukmin yakin, bahawa membaca Al-Quran saja, sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat-ganda, sebab yang dibacanya itu adalah Kitab suci. Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, baik di kala senang maupun di kala susah, di kala gembira ataupun di kala sedih. Malahan membaca Al-Quran itu bukan sahaja menjadi amal dan ibadah, tetapi juga menjadi ubat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya.

Pada suatu ketika datanglah seseorang kepada sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud r.a meminta nasihat, katanya: "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan ubat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tenteram, jiwaku gelisah dan fikiranku kusut; makan tak enak, tidurpun tak nyenyak."

Maka Ibnu Mas'ud menasihatinya, katanya:"Kalau penyakit itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat, iaitu ke tempat orang membaca Al-Quran, engkau baca Al-Quran atau engkau dengar baik-baik orang yang membacanya; atau engkau pergi ke Majlis Pengajian yang mengingatkan hati dengan Allah; atau engkau cari waktu dan tempat yang sunyi, di sana engkau menyembah Allah, umpama di waktu tengah malam buta, di saat orang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan Solat malam, meminta dan memohon kepada Allah ketenangan jiwa, ketenteraman fikiran dan kemurnian hati. Seandainya jiwamu belum juga terubat dengan cara ini, engkau minta kepada Allah, agar diberiNya hati yang lain, sebab hati yang kamu pakai itu, bukan lagi hatimu."

Setelah orang itu kembali ke rumahnya, diamalkannya nasihat Ibnu Mas'ud r.a. itu. Dia pergi mengambil wudhu' kemudian diambilnya Al-Quran, terus dia baca dengan hati yang kusyu'. Selesai membaca Al-Quran, berubahlah kembali jiwanya, menjadi jiwa yang tenang dan tenteram, fikirannya jernih, kegelisahannya hilang sama sekali.

Tentang keutamaan dan kelebihan membaca Al-Quran, Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang maksudnya demikian:

"Ada dua golongan manusia yang sungguh-sungguh orang dengki kepadanya, iaitu orang yang diberi dari Allah Kitab suci Al-Quran ini, dibacanya siang dan malam; dan orang yang dianugerahi Allah kekayaan harta, siang dan malam kekayaan itu digunakannya untuk segala sesuatu yang diredhai Allah."

Di dalam hadith yang lain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pula, Rasulullah menyatakan tentang kelebihan martabat dan keutamaan orang membaca Al-Quran, demikian maksudnya: "Perumpamaan orang Mukmin yang membaca Al-Quran, adalah seperti bunga utrujjah, baunya harum dan rasanya lazat; orang Mukmin yang tidak membaca Al-Quran, adalah seperti buah kurma, baunya tidak begitu harum, tapi manis rasanya; orang munafiq yang membaca Al-Quran ibarat sekuntum bunga, berbau harum, tetapi pahit rasanya; dan orang munafiq yang tidak membaca Al-Quran, ia tak ubah seperti buah hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit sekali."

Dalam sebuah hadith, Rasulullah juga menerangkan bagaimana besarnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran di rumah-rumah ibadah (masjid, surau, mushalla dan lain-lain). Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadith yang masyhur lagi sahih yang ertinya sebagai berikut:

"Kepada kamu yang suka berjemaah di rumah-rumah ibadat, membaca Al-Quran secara bergiliran dan mengajarkannya terhadap sesamanya, akan turunlah kepadanya ketenangan dan ketenteraman, akan terlimpah kepadanya rahmat dan mereka akan dijaga oleh malaikat, juga Allah akan selalu mengingati mereka" (diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah).

Dengan hadith di atas nyatalah, bahawa membaca Al-Quran, baik mengetahui artinya ataupun tidak, adalah termasuk dalam ibadah, amal saleh dan memberi rahmat serta manfaat bagi yang melakukannya; memberi cahaya ke dalam hati yang membacanya sehingga terang benderang, juga memberi cahaya kepada keluarga rumah tangga tempat Al-Quran itu dibaca.

Di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas r.a., Rasulullah bersabda: "Hendaklah kamu beri nur(cahaya) rumah tanggamu dengan solat dan membaca Al-Quran!"
Di dalam hadith yang lain lagi, Rasulullah menyatakan tentang memberi cahaya rumah tangga dengan membaca Al-Quran itu. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Daru Quthni dari Anas r.a., Rasulullah memerintahkan: "Perbanyakkanlah membaca Al-Quran di rumahmu, sesungguhnya di dalam rumah yang tidak ada orang membaca Al-Quran, akan sedikit sekali dijumpai kebaikan di rumah itu, dan akan banyak sekali kejahatan, serta penghuninya selalu merasa sempit dan susah."

Mengenai pahala membaca Al-Quran, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahawa tiap-tiap orang yang membaca Al-Quran dalam sembahyang, akan mendapat pahala lima puluh kebajikan untuk tiap-tiap huruf yang diucapkannya, membaca Al-Quran di luar sembahyang dengan berwudhu', pahalanya dua puluh lima kali kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkannya dan membaca Al-Quran di luar sembahyang dengan tidak berwudhu', pahalanya sepuluh kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkannya.


credits to http://mutmuttaqim.blogspot.com/2010_03_01_archive.html


No comments: